LIAZ a vývoj celého podniku

28.05.2011 11:05

 DOBA PŘED LIAZEM

V Liberci se automobily vyráběly již od roku 1906, kdy zde bylo vyrobeno první osobní vozidlo značky Linser. Poté v roce 1907 zahájila svou činnost i Reichenberg Automobil Fabrik - RAF. Ta vyráběla jak osobní automobily, tak i autobusy a nákladní vozidla. V roce 1913 se RAF stala součástí mladoboleslavské firmy Laurin&Klement. Racionalizace automobilové výroby mezi dvěma světovými válkami si především vyžadovala její zhromadnění a tím i vysoké kapitálové vklady. Protože to přesahovalo možnosti privátní firmy Laurin&Klement, došlo v roce 1925 ke spojení s tehdy nejsilnějším koncernem v republice - Škodou Plzeň. Konstrukce a výroba nákladních automobilů o nosnosti 4 tuny a více se převádí do Plzně a v Mladé Boleslavi začíná na tehdejší dobu mimořádná modernizace. Výroba lehkých užitkových automobilů o nosnosti do 3,5 tuny zůstala i nadále v Mladé Boleslavi až do roku 1945.

Úspěšně pokračoval rozvoj výroby těžkých náklaních automobilů v Plzni. Škoda Plzeň byla jedním z prvních podniků, které si osvojili dieselův pracovní pochod a začaly těmito motory vybavovat težké a později i lehčí nákladní automobily.

Významným impulsem pro rozvoj a vývoj těžkých nákladních automobilů v Plzni se staly rozsáhlé potřeby čs. armády v letech 1934-1935. Byly vyvinuty pokrokové terénní nákladní automobily dvou i třínápravové jako tahače těžkých zbraní, nejrůznějších nástaveb apod. Ve druhé polovině třicátých let byla do výroby uvedena na tehdejší dobu převratná novinka - sklopná kabina řidiče. Výrazem vysoké kvality a spolehlivosti vojenských vozidel Škoda bylo i to, že řada vozidel přežila polní tažení ve službách hitlerovského Německa a po válce dosloužila v čs. armádě nebo v civilních službách.

Již v průběhu 2. světové války se zajisté ne se svolením německých vojenských úřadů začaly připravovat nákladní automobily Škoda pro poválečné období. V podstatě řečeno "načerno" byl počínaje rokem 1943 zahájen vývoj vozidla později označeného jak Škoda 706R a autobusu 706RO.

Vůdčí osobou těchto vývojových prací byl nesporně ing. Oldřich Meduna, pozdější řádný profesor na Vysoké škole v Liberci. Vozidla Škoda 706 R s valníkovou nebo sklápěcí plošinou byla klasická, kapotované konstrukce, autobusy Škoda 706RO však byly od počátku moderní trambusové konstrukce.

Výroba těchto vozidel byla zahájena po velmi krátké technické přípravě v roce 1946, ale nikoliv v Plzni nebo Mladé Boleslavi, ale v leteckých závodech AVIA v Čakovicích. V poválečné euforii se totiž zdálo, že letecké výroby už nebude potřeba, a proto v rámci celkové reorganizace čs. automobilového průmyslu byla výroba vozidel Škoda 706 R a RO zavedena v Avii. Zde zůstala až do roku 1951, kdy bylo rozhodnuto o rychlém obnovení letecké výroby a přesunu výroby vozidel do severních Čech. Toto rozhodnutí bylo také důvodem, že vlastní zahájení výroby v závodech Rýnovice, Mnichovov Hradiště a Liberec Hanychov značně předbíhalo datum oficiálního vzniku n.p. LIAZ.

ZALOŽENÍ NÁRODNÍHO PODNIKU LIAZ

První rozhovory o zavedení výroby vozidel v Rýnovicích se uskutečnily na tehdejším generálním ředitelství čs. závodů všeobecného strojírenství v červnu 1951. Na základě toho začala také první jednání o vymístění stávající výroby z Elektro Praga Rýnovice, Elektro Praga Mnichovo Hradiště, Rotexu v Liberci Hanychově, Pojizerských závodů bavlnářských v Loukově a dalších závodů a dalších závodů v Mnichově Hradišti. Právní stav se dosti dlouho opožďoval za skutečností. Vlastní výroba byla zahájena ve všech lokalitách na podzim 1951, podnik Elektro Praga byl však zrušen listinou ministerstva všeobecného strojírenství až 27. listopadu 1951 a stejnou listinou (avšak se zpětnou platností ) od 1. října 1951 byly zřízeny odštěpné závody AZNP Mladá Boleslav v Rýnovicích, v Mnichově Hradišti a v Liberci Hanychově. Gesci za zavedení automobilové výroby v nových lokalitách převzaly AZNP Mladá Boleslav. Zvládnutí rozběhu výroby vzbuzuje úctu i po letech, vždyť už v roce 1952 bylo vyrobeno 971 kompletních motorů a 931 vozových jednotek.

Ke konci roku 1952 končí gesce AZNP za výrobu v nových lokalitách a k 1.ledni 1953 vzniká zakládací listinou národní podnik LIAZ v Rýnovicích s odštěpnými závody v Mnichově Hradišti a v Liberci Hanychově. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že přes oficiální datum vzniku n.p. LIAZ k 1.1.1953 považujeme za faktický vznik podniku rok 1951.

Dnes již z nepochopitelných důvodů došlo po jednoročním působení jednotného podniku Liaz k jeho zrušení a s účinností od 1.1.1954 vznikly opět tři samostatné podniky se stejným názvem Liaz v původních lokalitách. Tato nepromyšlená a racionálně neodůvodněná změna přinesla obrovské potíže od řízení výroby, vývoje, prodejů, vyřizování reklamací apod. Velmi brzy se ukázalo, že nejde rozdělit technickou politiku, servisní činnost a celou řadu dalších činností. Už tehdy se také vedla jednání o ochranné známce. Tehdy výrobky Liaz používaly až do roku 1984 vedle označení Liaz také značku Škoda. Komplikované organizační uspořádání bylo odstraněno až k 1.1.1958, kdy vznikl opět jednotný podnik Liaz, ke kterému byl přiřazen také podnik Slévárna v Liberci - Ostašově, který byl kdysi součástí automobilky Laurin & Klement. Od roku 1958 se podnik stále rozšiřoval, přičleňováním dalších závodů a provozů. Přibyly podniky v Mělníku, Zvolenu, Velkém Krtíši, Přerově. Tento proces byl ukončen v roce 1974, kdy do svazku n.p. Liaz byl zařazen závod Holýšov. Od roku 1974 až do roku 1989 se podnik Liaz členil na deset závodů s více než 11000 pracovníky. Roční výroba vzrostla z 931 vozů v roce 1952 na cca 13600 vozidel v roce 1975.