První Jeřáby - Parní

28.05.2011 10:47

 

 

 První jeřáby byli vyráběny ve Škodovce. Škodovy závody v Plzni byly svého času významným výrobcem nejrůznějších typů jeřábů. Produkce prvních otočných jeřábů začala v r. 1905, šlo o typy s ručním či hydraulickým pohonem, dva kusy byly postaveny s pohonem elektrickým. Jejich určením byl převážně průmysl. V r. 1907 zde vzniká samostatné jeřábové oddělení, převažují však jeřáby mostové, v r. 1910 tak vznikl např. mostový jeřáb o nosnosti 120 tun. V r. 1929 bylo založeno zvláštní oddělení, které mělo za úkol normalizovat konsrukci součástí, takže dochází k typizaci společně použžívaných součástek. Provoz Jeřábového oddělení Škoda byl po roce 1945 utlumen a kolem roku 1950 direktivně ukončen. 25. 9. 1950 se stává tehdejší NDR členem RVHP a v rámci rozdílení průmyslových oborů mezi členskými zeměmi získává v podstatě monopolní postavení v oblasti jeřábové techniky, zvláště pak železničních jeřábů, závod S.M. Kirowa v Lipsku, později, od r. 1962, součást koncernu Takraf.. Od této chvíle se k nám začínají dovážet známé jeřáby EDK.

    ČSD se stávají stálým odběratelem parních železničních jeřábů ze Škodovky od roku 1936. Jednalo se o několik typů, které se lišily počtem náprav - vyráběly se jeřáby dvou, čtyř a šestinápravové - a nosností - od 5 do 50 tun. Pohonným agregátem byl parní stroj se stojatým resp. ležatým kotlem, k jeřábu byl přivěšen tendr se zásobami uhlí a vody, často řady 516. Vzhledem k malé spotřebě bylo uhlí z tendru do pece jeřábu po kbelících, voda pak hadicí parním injektorem nebo ručním čerpadlem. U ČSD byly tyto stroje zpravidla zařazovány do nehodových vlaků, poslední pak byly rušeny až počátkem 70. let, kdy je začaly ve větší míře nahrazovat německé jeřáby řady EDK, zvláště pak typ EDK 300. Parní jeřáby poměrně dlouho dožívaly také v mnoha podnicích. Celkově je materiálu o těchto strojích málo, snad nejznámější byl šestinápravový jeřáb č. 138, který stával v Praze - Vršovicích a míval pohotovost na věhlasném "Posázavském Pacifiku". 
   Zajímavou, škoda že jen epizodní, kapitolu tvoří šestinápravové dieselelektrické jeřáby ze Škodovky. Tyto však byly vyráběny pro export - v r. 1941 do Teheránu v Persii (čili dnešní Írán) a v r. 1943 pro Turecko.

 

 

Fotogalerie: První Jeřáby - Parní

Historie podniku LIAZ

LIAZ vs. TEDOM TRUCK

28.05.2011 11:26
  Po Liazu zůstalo jen několik menších společností. V Liberci zůstala zachována výroba předních náprav pro autobusy apod. (www.lafliberec.cz ). V areálu v Mnichově Hradišti nyní firma Stavmek montuje stavební stroje Komatsu. V květnu roku 2003 zakoupila společnost Tedom (spojení slov...

Výrobní program PŘED a PO roce 1990

28.05.2011 11:25
 VÝROBNÍ PROGRAM PŘED R.1989 - PŘICHÁZÍ NUTNOST ZMĚN Co tvořilo v letech před změnami ve společnosti hlavní část výrobního programu? Především vozy řady 100 s nesklopnou kabinou, vozy řady 110 se sklopnou kabinou, dále pak stále ještě sklápěče řady MTSP a MTS a nové sklápěče 150 a 151. Nelze...

Státní podnik LIAZ

28.05.2011 11:24
  V polovině r. 1988 byl i pod dojmem změn v tehdejším SSSR učiněn poslední (opět nedůsledný a nic neřešící) pokus reorganizovat čs. průmysl a celou ekonomiku. K 30. červnu 1988 byly proto zrušeny všechny tzv. oborové i národní podniky a k 1. červenci zřízeny tzv. podniky státní. Jejich...

POSLEDNÍ LÉTA CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (1986 - 1989)

28.05.2011 11:20
 Již na začátku 80. let se zřetelně ukazovalo, že několikastupňové řízení závod - podnik - obor nebo trust - ministerstvo je evidentně brzdou produkce a především brzdou technického rozvoje. Dokonale likvidovalo nápaditost, podnikavost a samostatnost vedoucích pracovníků. A tak se zpravidla s...

LIAZ V LETECH 1974 - 1985

28.05.2011 11:19
  V letech 1974-1975 byly do výroby zavedeny první tahače návěsů řady 100, tehdy označované 100.45 a první valníky 100.05. Bylo to sice mnohem později než se původně očekávalo, nicméně lze zavedení nových vozidel Škoda-LIAZ považovat za úspěch podniku. Zejména s přihlédnutím k podmínkám, za...

První automobily z LIAZU

28.05.2011 11:17
  První automobily z Liazu byly od začátku výroby až do roku 1957 prakticky bez velkých změn vyráběné vozy Škoda, vyvinuté z větší části již za druhé světové války a odvozené od prvorepublikových konstrukcí. Motor byl robustní vznětový šestiválec s komůrkou v hlavě válců o výkonu 103 kW (140...

LIAZ a vývoj celého podniku

28.05.2011 11:05
 DOBA PŘED LIAZEM V Liberci se automobily vyráběly již od roku 1906, kdy zde bylo vyrobeno první osobní vozidlo značky Linser. Poté v roce 1907 zahájila svou činnost i Reichenberg Automobil Fabrik - RAF. Ta vyráběla jak osobní automobily, tak i autobusy a nákladní vozidla. V roce 1913 se RAF...